Privacy verklaring Teddy's Design

Privacybeleid Teddy’s Design

 

Teddy’s Design is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

 

Ringovenpark 100 5981 AK Panningen

https://www.teddysdesign.nl

+31653672595

KvK nr. 17175339

 

Teddy’s Design verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens :

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens (alleen als je een factuur wilt ontvangen)

- E-mail adres

 

De redenen dat wij persoonsgegevens verwerken zijn:

- het afhandelen van je betaling

- het verzenden van onze nieuwsbrief

- om goederen af te kunnen leveren

- om je te kunnen bellen of e-mailen indien noodzakelijk voor het             goed uitvoeren van onze dienstverlening

 

Teddy’s Design verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Teddy’s Design zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

 

 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard:

Teddy’s Design bewaart je persoons gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Persoonsgegevens (alleen facturen) 7 jaar voor de Belastingdienst,
  • naam en e-mailadres zolang je klant blijft of toestemming geeft. Bij uitschrijving van bijvoorbeeld nieuwsbrief worden gegevens direct verwijderd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Teddy’s Design verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

 

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Teddy’s Design en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar theodora@teddysdesign.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het

paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel

mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Klacht indienen

Teddy’s Design wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-

persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Teddy’s Design neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via theodora@teddysdesign.nl.

 

Wijziging van het Privacybeleid

Teddy’s Design past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons privacy beleid worden opgenomen.

 

 

 

Laatste update: 20.11.2018

© 2010 - 2024 Teddy's Design | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel